Logo

 

Nyheter og hjelpemidler
Oppdatert: 14.01.2019

1) Bjørg var lutevert for Lutetinget i 2019. Mari Anne er utnevnt til lutevert for 2020, den 35. i rekken.

2) Terje ble utpekt til å organisere neste suppe-/vaksinasjonsselskap til høsten 2019.

3) Møtehistorikken med tilhørende Kommentarer er oppdatert.

4) Malene nedenfor er forenklet og oppdatert iht. Vedtektene og vedtak på årets Luteting.

Vedtektsdokumenter for utskrift:

Lutefiskens Venner , Lutefiskens Voktere

Wordmaler og OpenDocument maler for:

Årsmøteinnkalling(Word), Årsmøteinnkalling(ODT):

Mal for Lutevertsbevis(PDF) :

Lutevertsbevis_svartLogo

Maler for Diplom(PDF) :

Diplom_svartLogo

Lutefisksanger for utskrift:

Sanghefte i PDF format: Her

Protokoller
Luteverten fører referat fra arrangementet, som sammen med bilder settes inn i protokollen